Настройване на устройството
Настройване на устройството
View content for :
Product:

Настройване на устройството

За да започнете да използвате устройството за първи път.
  1. Поставете micro защитена цифрова (SD) карта (опционална).
  2. Поставете батерията.
  3. Заредете устройството.