Поставяне на батерията
Поставяне на батерията
View content for :
Product:

Поставяне на батерията

Потребителска модификация на устройството, особено в отделението на батерията, като етикети, маркери за активи, гравирани елементи и стикери, може да компрометира предвидената ефективност на устройството или на аксесоарите. Може да бъдат засегнати нива на ефективност, като уплътняване (защита от проникване (IP), ефективност при удар (изпускане и преобръщане), функционалност и температурна устойчивост. НЕ поставяйте никакви етикети, маркери за активи, гравирани елементи или стикери в отделението на батерията.
  1. Поставете батерията, първо долната част, в отделението за батерията в задната част на устройството.
    поставяне на батерията
  2. Натиснете батерията надолу в отделението за батерия, докато фиксаторите за освобождаване на батерията не щракнат на мястото си.