Смяна на батерията
Смяна на батерията
View content for :
Product:

Смяна на батерията

Смяна на батерията в устройствата
HC20 и HC50
.
Потребителска модификация на устройството, особено в отделението на батерията, като етикети, маркери за активи, гравирани елементи, стикери, и т.н., може да компрометира предвидената ефективност на устройството или на аксесоарите. Може да бъдат засегнати нива на ефективност, като уплътняване (защита от проникване (IP), ефективност при удар (изпускане и преобръщане), функционалност, температурна устойчивост и др. НЕ поставяйте никакви етикети, маркери за активи, гравирани елементи, стикери и т.н. в отделението на батерията.
Не добавяйте и не премахвайте microSD картата по време на смяна на батерията.
 1. Натиснете бутона за захранване, докато се появи менюто.
 2. Докоснете
  Power Off (Изключване)
  .
 3. Ако каишката за ръка е прикрепена, отстранете я.
 4. Натиснете двата фиксатора надолу.
  натискане на фиксаторите надолу
 5. Не се опитвайте да пъхате пръстите си под фиксаторите, когато дърпате батерията. Възможно е фиксаторите да се повредят.
  не повдигайте фиксаторите
 6. Натиснете двата фиксатора навътре към центъра на устройството, докато ги притискате надолу. Фиксаторите трябва да се натиснат напълно, за да освободите батерията.
  натиснете навътре фиксаторите
 7. Повдигнете батерията от устройството.
 8. Поставете новата батерия, първо долната част, в отделението за батерията в задната част на устройството.
  поставяне на батерията
 9. Натиснете батерията надолу, докато фиксаторите за освобождаване на батерията не щракнат на мястото си.
 10. Сменете каишката за ръка, ако е необходимо.
 11. Натиснете бутона за захранване, за да включите устройството.