Зареждане на устройството
Зареждане на устройството
View content for :
Product:

Зареждане на устройството

Уверете се, че спазвате указанията за безопасност на батерията, описани в справочното ръководство на продукта за устройството.
Използвайте един от следните аксесоари за зареждане на устройството и/или резервната батерия.
Зареждане и комуникация
Описание
Номер на част
Зареждане
Комуникация
Батерия (в устройство)
Резервна батерия
USB
Ethernet
Стойка с 1 гнездо само за зареждане
CRD-HC2L5L-BS1CO
Да
Не
Не
Не
Стойка с 1 гнездо само за зареждане с резервна батерия
CRD-HC2L5L-2S1D1B
Да
Да
Не
Не
Зарядно устройство за батерии с 4 гнезда
SAC-HC2L5L-4SCHG
Не
Да
Не
Не
Стойка с 5 гнезда само за зареждане
CRD-HC2L5L-BS5CO
Да
Не
Не
Не