Зареждане на основната батерия
Зареждане на основната батерия
View content for :
Product:

Зареждане на основната батерия

Преди да използвате устройството за първи път, зареждайте основната батерия, докато светодиодът (LED) за зареждане/уведомление не остане светнал. Използвайте кабел или стойка с подходящо електрозахранване за зареждане на устройството.
Налична е следната батерия:
  • Стандартна литиевойонна батерия за здравни заведения PowerPrecision от 3800 mAh с BLE сигнализатор – номер на част: BTRY-TC2K-2XMAXB-01
Светодиодът за зареждане/уведомление на устройството указва състоянието на зареждането на батерията в устройството. Стандартната батерия се зарежда от напълно изтощена до 80% за по-малко от 1 час и 20 минути. Разширената батерия се зарежда от напълно изтощена до 80% за по-малко от 1 час и 50 минути.
Зареждайте батериите при стайна температура, когато устройството е в спящ режим.
Индикатори за зареждане на светодиода за зареждане/уведомление
Състояние
Индикация
Изкл.
Устройството не се зарежда. Устройството не е поставено правилно в стойката или няма връзка към източник на захранване. Зарядното устройство/стойката не се захранва.
Бавно премигва в кехлибарено (1 премигване на всеки 4 секунди)
Устройството се зарежда.
Бавно премигва в червено (1 премигване на всеки 4 секунди)
Устройството се зарежда, но батерията е в края на полезния си живот.
Постоянно зелено
Зареждането е завършено.
Постоянно червено
Зареждането е завършено, но батерията е в края на полезния си живот.
Бързо премигва в кехлибарено (2 премигвания/секунда)
Грешка при зареждане, напр.:
  • Температурата е твърде ниска или твърде висока
  • Зареждането продължава твърде дълго без завършване (обикновено осем часа).
Бързо премигва в червено (2 премигвания/секунда)
Грешка при зареждане, но батерията е в края на полезния си живот, напр.:
  • Температурата е твърде ниска или твърде висока
  • Зареждането продължава твърде дълго без завършване (обикновено осем часа).