Стойка с 1 гнездо само за зареждане
Стойка с 1 гнездо само за зареждане
View content for :
User:

Стойка с 1 гнездо само за зареждане

Тази стойка осигурява захранване към устройството.
Уверете се, че спазвате указанията за безопасност на батерията, описани в справочното ръководство на продукта.
Стойката с 1 гнездо само за зареждане:
  • Осигурява 5 V DC захранване за работа с устройството.
  • Зарежда батерията на устройството.
Стойка с 1 гнездо само за зареждане
1
Гнездо за зареждане на устройство с подложка.
2
USB захранващ порт.