Температура на зареждане
Температура на зареждане

Температура на зареждане

Зареждайте батериите при температури от 5°C до 40°C (от 41°F до 104°F). Устройството или стойката винаги извършва зареждане на батерията по безопасен и интелигентен начин. При по-високи температури (например около +37°C (+98°F) устройството или стойката може за малки периоди от време да редува активиране и дезактивиране на зареждането на батерията, за да поддържа приемливи температури на батерията. Устройството и стойката указват, когато зареждането е дезактивирано поради необичайни температури, чрез техния светодиод.