Зарядно устройство за батерии с 4 гнезда
Зарядно устройство за батерии с 4 гнезда
View content for :
User:
Product:

Зарядно устройство за батерии с 4 гнезда

Този раздел описва как да използвате зарядното устройство за батерии с 4 гнезда за зареждане на до четири батерии на устройства.
Уверете се, че спазвате указанията за безопасност на батерията, описани в справочното ръководство на продукта.
Зарядно устройство за батерии с 4 гнезда
1
Гнездо за батерия
2
Светодиод за зареждане на батерия
3
Светодиод за захранването
4
USB-C порт
USB-C портът е сервизен конектор само за фърмуерна надстройка и не е предназначен за зареждане чрез захранване.