Сканиране с вътрешен визуализатор
Сканиране с вътрешен визуализатор

Сканиране с вътрешен визуализатор

За да разчетете баркод, необходимо е приложение, поддържащо сканиране. Устройството съдържа приложението DataWedge, което позволява да активирате визуализатора, да декодирате данните от баркода и да показвате съдържанието на баркода.
 1. Уверете се, че е отворено приложение на устройството и на фокус е текстово поле (текстов курсор в текстовото поле).
 2. Насочете изходящия прозорец за скенер на устройството към баркод.
  сканиране
 3. Натиснете и задръжте бутона за сканиране.
  Устройството прожектира модела на насочване.
 4. Когато устройството е в режим на избор, устройството не декодира баркода, докато центърът на точката не докосне баркода.
 5. Уверете се, че баркодът е в зоната, образувана от модела на насочване. Точката за насочване се използва за повишена видимост при условия на ярко осветление.
  SE4720
  Режим на избор на SE4720
  Светодиодът за снемане на данни светва в зелено и по подразбиране се чува звуков сигнал, указващ, че баркодът е бил декодиран успешно.
 6. Отпуснете бутона за сканиране.
  Декодирането с визуализатор обикновено се случва мигновено. Устройството повтаря стъпките, необходими за правене на цифрова снимка (изображение) на сложен баркод или такъв с лошо качество, докато бутонът за сканиране остава натиснат.
Устройството показва данните от баркода в текстовото поле.