Съображения за ергономичност
Съображения за ергономичност
View content for :
Product:

Съображения за ергономичност

Избягвайте екстремни ъгли на китките, като например тези, когато използвате устройството.
Изображение на съображения за ергономичност за китката.