Разопаковане
Разопаковане
View content for :
Product:

Разопаковане

Когато получите
TC22/TC27
, се уверете, че всички елементи са в транспортния контейнер.
  1. Внимателно отстранете всички защитни материали от устройството и запазете транспортния контейнер за по-нататъшно съхранение и транспортиране.
  2. Потвърдете, че сте получили следното:
    • Сензорен компютър
    • Литиевойонна батерия PowerPrecision
    • Ръководство за нормативната уредба.
  3. Проверете оборудването за повреда. Ако каквото и да било оборудване липсва или е повредено, незабавно се свържете с глобалния център за обслужване на клиенти.
  4. Преди да използвате устройството за първи път, отстранете защитното транспортно фолио, което покрива прозорчето за сканиране, дисплея и прозорчето на камерата.