Характеристики
Характеристики
View content for :
Product:

Характеристики

В този раздел са изброени всички функции на
TC22/TC27
.
Изглед отпред
Изглед отпред; характеристики
Номер
Елемент
Функция
1
Предна камера
Прави снимки и видеоклипове (налична на някои модели).
2
Светодиод за зареждане/уведомление
Указва състоянието на зареждане на батерията по време на зареждане, както и генерирани от приложението уведомления.
3
Високоговорител/приемник
Използва се за възпроизвеждане на аудио в режим на слушалки и на високоговорител.
4
Светодиод за снемане на данни
Указва състоянието на снемане на данни.
5
Сензор за светлина/близост
Определя околната светлина за контролиране на интензитета на подсветката на дисплея и близостта за изключване на дисплея, когато е в режим на слушалки.
6
Сензорен екран
Показва цялата информация, необходима за работа с устройството.
7
Високоговорител
Осигурява извеждане на аудио за възпроизвеждане на видеоклипове и музика. Осигурява аудио в режим на високоговорител.
8
Контакти за зареждане за стойка
Осигурява зареждане на устройството чрез стойки и аксесоари.
9
USB-C конектор
Осигурява USB хост, комуникация с клиент и зареждане на устройството чрез кабели и аксесоари.
10
Микрофон
Използва се за комуникация в режим на слушалки.
11
Бутон за сканиране
Инициира снемане на данни (с възможност за програмиране).
12
Програмируем бутон
Обикновено се използва за Push-to-Talk комуникации. Там, където съществуват регулаторни ограничения1 за VoIP Push-to-Talk комуникация, този бутон може да се конфигурира за използване с други приложения.
Изглед отзад
Изглед отзад; характеристики
Номер
Елемент
Функция
13
NFC антена
Осигурява комуникация с други устройства, поддържащи NFC.
14
Задни общи I/O 8 щифта
Осигурява хост комуникации, аудио, зареждане на устройството чрез кабели и аксесоари.
15
Монтажен елемент за основна каишка за ръка
Осигурява точка за монтиране на основната каишка за ръка.
16
Фиксатори за освобождаване на батерията
Натиснете за премахване на батерията.
17
Литиевойонна батерия PowerPrecision
Предоставя захранване към устройството.
18
Бутон за увеличаване/намаляване на силата на звука
Увеличава и намалява силата на звука (програмируем).
19
Бутон за сканиране
Инициира снемане на данни (с възможност за програмиране).
20
Светкавица на камерата
Предоставя осветление за камерата и работи като светкавица.
21
Задна камера
Прави снимки и видеоклипове.
22
Държач на карта
Съхранява SIM карта и SD карта.
23
Бутон за захранване
Включва и изключва дисплея. Натиснете и задръжте, за да рестартирате устройството или да го изключите.
24
Изходящ прозорец за скенер
Осигурява снемане на данни с помощта на визуализатора.
25
Микрофон
Използвайте за комуникация в режим на високоговорител.