Настройване на устройството
Настройване на устройството
View content for :
Product:

Настройване на устройството

Извършете следните действия, за да започнете да използвате
TC22/TC27
.
За да започнете да използвате устройството за първи път.
  1. Поставете micro защитена цифрова (SD) карта (опционална).
  2. Поставяне на nano SIM карта (опционална)
  3. Поставете батерията.
  4. Заредете устройството.