Настройване на устройството
Настройване на устройството

Настройване на устройството

За да започнете да използвате устройството за първи път.
  1. Поставете micro защитена цифрова (SD) карта (опционална).
  2. Поставяне на nano SIM карта (опционална)
  3. Поставете батерията.
  4. Заредете устройството.