Поставяне на батерията
Поставяне на батерията

Поставяне на батерията

Потребителска модификация на устройството, особено в отделението на батерията, като етикети, маркери за активи, гравирани елементи, стикери, може да компрометира предвидената ефективност на устройството или на аксесоарите. Може да бъдат засегнати нива на ефективност, като уплътняване (защита от проникване (IP), ефективност при удар (изпускане и преобръщане), функционалност, температурна устойчивост. НЕ поставяйте никакви етикети, маркери за активи, гравирани елементи, стикери в отделението на батерията.
  1. Поставете батерията, първо долната част, в отделението за батерията в задната част на устройството.
    Поставяне на батерия
  2. Натиснете батерията надолу в отделението за батерия, докато фиксаторите за освобождаване на батерията не щракнат на мястото си.