Дезактивиране на eSIM
Дезактивиране на eSIM
View content for :
Product:

Дезактивиране на eSIM

eSIM на TC27 може да бъде изключена временно и активирана отново по-късно.
За дезактивиране на eSIM:
 1. В устройството установете интернет връзка чрез Wi-Fi или клетъчни данни с поставена SIM карта.
 2. Докоснете
  Network & internet (Мрежа и интернет)
  SIMs (SIM карти)
  .
 3. В раздела
  Download SIM (Изтегляне на SIM)
  докоснете eSIM за дезактивиране.
 4. Докоснете
  Use SIM (Използване на SIM)
  , за да изключите eSIM.
 5. Докоснете
  Yes (Да)
  .
  eSIM е дезактивирана.