Изтриване на профил на eSIM
Изтриване на профил на eSIM
View content for :
Product:

Изтриване на профил на eSIM

При изтриване на профил на eSIM той ще се премахне напълно от устройството TC27.
След като изтриете eSIM от устройството, не можете да я използвате отново.
За изтриване на eSIM:
 1. В устройството установете интернет връзка чрез Wi-Fi или клетъчни данни с поставена SIM карта.
 2. Докоснете
  Network & internet (Мрежа и интернет)
  SIMs (SIM карти)
  .
 3. В раздела
  Download SIM (Изтегляне на SIM)
  докоснете eSIM за изтриване.
 4. Докоснете
  Erase (Изтриване)
  .
  Показва се съобщението
  Erase this downloaded SIM? (Изтриване на тази изтеглена SIM?)
  .
 5. Докоснете
  Erase (Изтриване)
  .
  Профилът на eSIM е изтрит от устройството.