Активиране на eSIM
Активиране на eSIM
View content for :
Product:

Активиране на eSIM

TC27 може да използва SIM карта, eSIM или и двете. Можете да изберете коя SIM карта да се използва за дадено действие, например за изпращане на съобщения или обаждане. Преди да я използвате, трябва да активирате eSIM.
Преди да добавите eSIM, свържете се с Вашия оператор, за да получите услугата eSIM и нейния код за активиране или QR код.
За активиране на eSIM:
 1. В устройството установете интернет връзка чрез Wi-Fi или клетъчни данни с поставена SIM карта.
 2. Отидете в
  Settings (Настройки)
  .
 3. Докоснете
  Network & internet (Мрежа и интернет)
  Mobile Networks (Мобилни мрежи)
  .
 4. Докоснете
  +
  до
  SIMs (SIM карти)
  , ако вече има поставена SIM карта, или докоснете
  SIMs (SIM карти)
  , ако няма поставена SIM карта.
  Показва се екранът
  Mobile network (Мобилна мрежа)
  .
 5. Изберете
  MANUAL CODE ENTRY (Ръчно въвеждане на код)
  , за да въведете кода за активиране, или докоснете
  SCAN (Сканиране)
  , за да сканирате QR кода, за да изтеглите профила на eSIM.
  Показва се диалоговият прозорец
  Confirmation!!! (Потвърждение!!!)
  .
 6. Докоснете
  OK
  .
 7. Въведете кода за активиране или сканирайте QR кода.
 8. Докоснете
  NEXT (Напред)
  .
  Показва се съобщението
  Downloading a profile (Изтегляне на профил)
  , последвано от съобщението
  Use Network Name? (Използване на името на мрежата?)
  .
 9. Докоснете
  ACTIVATE (Активиране)
  .
 10. Докоснете
  Done (Готово)
  .
  eSIM вече е активна.