Поставяне на microSD карта
Поставяне на microSD карта

Поставяне на microSD карта

 1. Следвайте подходящите предпазни мерки срещу електростатичен разряд (ESD), за да избегнете повреда на microSD картата. Подходящите предпазни мерки срещу електростатичен разряд (ESD) включват, но не се ограничават до, работа върху подложка за ESD и гарантиране, че операторът е правилно заземен.
 2. Издърпайте държача на картата извън устройството.
  Отваряне на държача на SD картата
 3. Поставете microSD картата, първо края с контакти, като контактите са насочени нагоре, в държача на картата.
  Поставяне на SD картата в държача
 4. Завъртете microSD картата надолу.
 5. Натиснете картата надолу в държача на картата и се уверете, че е правилно уплътнена.
 6. Поставете обратно държача на картата.
  Поставяне обратно на държача на SD картата