Поставяне на microSD карта
Поставяне на microSD карта
View content for :
Product:

Поставяне на microSD карта

Гнездото за microSD на
TC22/TC27
осигурява вторична енергонезависима памет. Гнездото е разположено под корпуса за батерия. Направете справка с документацията, предоставена с картата, за повече информация и следвайте препоръките за употреба на производителя.
 1. Следвайте подходящите предпазни мерки срещу електростатичен разряд (ESD), за да избегнете повреда на microSD картата. Подходящите предпазни мерки срещу електростатичен разряд (ESD) включват, но не се ограничават до, работа върху подложка за ESD и гарантиране, че операторът е правилно заземен.
 2. Издърпайте държача на картата извън устройството.
  Отваряне на държача на SD картата
 3. Поставете microSD картата, първо края с контактните пластини насочени нагоре, в държача на картата.
  Поставяне на SD картата в държача
 4. Завъртете microSD картата надолу.
 5. Натиснете картата надолу в държача на картата и се уверете, че приляга плътно.
 6. Поставете обратно държача на картата.
  Поставяне обратно на държача на SD картата