Поставяне на SIM картата
Поставяне на SIM картата

Поставяне на SIM картата

 1. Използвайте само nano SIM карта.
  Следвайте подходящите предпазни мерки срещу електростатичен разряд (ESD), за да избегнете повреда на SIM картата. Подходящите предпазни мерки срещу ESD включват, но не се ограничават до, работа върху подложка за ESD и гарантиране, че потребителят е правилно заземен.
 2. Издърпайте държача на картата извън устройството.
  Изваждане на държача на SIM карта
 3. Обърнете държача на карта.
 4. Поставете края на SIM картата с насочени нагоре контакти в държача на картата.
  Поставете SIM картата в държача.
 5. Завъртете SIM картата надолу.
 6. Натиснете SIM картата надолу в държача на картата и се уверете, че е правилно уплътнена.
 7. Обърнете държача на картата и поставете обратно държача на картата.
  Поставете обратно държача на SIM картата.