Поставяне на SIM картата
Поставяне на SIM картата
View content for :
Product:

Поставяне на SIM картата

За провеждане на разговори и прехвърляне на данни през клетъчна мрежа с TC27 е необходима SIM карта.
 1. Използвайте само nano SIM карта.
  Следвайте подходящите предпазни мерки срещу електростатичен разряд (ESD), за да избегнете повреда на SIM картата. Подходящите предпазни мерки срещу ESD включват, но не се ограничават до, работа върху подложка за ESD и гарантиране, че потребителят е правилно заземен.
 2. Издърпайте държача на картата извън устройството.
  Изваждане на държача на SIM карта
 3. Обърнете държача на карта.
 4. Поставете края на SIM картата с насочени нагоре контактни пластини в държача на картата.
  Поставете SIM картата в държача.
 5. Завъртете SIM картата надолу.
 6. Натиснете SIM картата надолу в държача на картата и се уверете, че приляга плътно.
 7. Обърнете държача на картата и поставете обратно държача на картата.
  Поставете обратно държача на SIM картата.