Зареждане на устройството
Зареждане на устройството
View content for :
Product:

Зареждане на устройството

Уверете се, че спазвате указанията за безопасност на батерията, описани в справочното ръководство на продукта за устройството.
Използвайте един от следните аксесоари за зареждане на устройството и/или резервната батерия.
Зарядното устройство за резервна батерия зарежда стандартни и разширени батерии.
Зареждане и комуникация
Описание
Номер на част
Зареждане
Комуникация
Батерия (в устройство)
Резервна батерия
USB
Ethernet
Стойка с 1 гнездо само за зареждане
CRD-TC2L-BS1CO-01
Да
Не
Не
Не
USB стойка с 1 гнездо
CRD-TC2L-SE1ET-01
Да
Не
Да
Не
Стойка с 1 гнездо само за зареждане с резервна батерия
CRD-TC2L-BS11B-01
Да
Да
Не
Не
Зарядно устройство за батерии с 4 гнезда
SAC-TC2L-4SCHG-01
Не
Да
Не
Не
Стойка с 5 гнезда само за зареждане
CRD-TC2L-BS5CO-01
Да
Не
Не
Не
Ethernet стойка с 5 гнезда
CRD-TC2L-SE5ET-01
Да
Не
Не
Да