Зареждане на резервна батерия
Зареждане на резервна батерия

Зареждане на резервна батерия

Светодиодите за зареждане на резервна батерия върху зарядното устройство за батерии с 4 гнезда указва състоянието на зареждане на резервната батерия.
Стандартната и разширената батерия се зареждат от напълно изтощена до 90% за по-малко от 4 часа.
Светодиод
Индикация
Постоянно кехлибарено
Резервната батерия се зарежда.
Постоянно зелено
Зареждането на резервната батерия е завършено.
Постоянно червено
Резервната батерия се зарежда, но батерията е в края на полезния си живот. Зареждането е завършено, но батерията е в края на полезния си живот.
Бързо премигва в червено (2 премигвания/секунда)
Грешка при зареждане; проверете поставянето на резервната батерия, както и батерията е в края на полезния си живот.
Изкл.
В гнездото няма резервна батерия. Резервната батерия не е поставена правилно в гнездото. Стойката не се захранва.