Стойка с 1 гнездо само за зареждане с резервна батерия
Стойка с 1 гнездо само за зареждане с резервна батерия
View content for :
User:
Product:

Стойка с 1 гнездо само за зареждане с резервна батерия

Тази стойка предоставя захранване за зареждане на устройство и резервна батерия.
Уверете се, че спазвате указанията за безопасност на батерията, описани в справочното ръководство на продукта.
Стойката с 1 гнездо само за зареждане с резервна батерия:
  • Осигурява 5 V DC захранване за работа с устройството.
  • Зарежда батерията на устройството.
  • Зарежда резервна батерия.
Стойка с 1 гнездо с гнездо за резервна батерия
1
Гнездо за зареждане на резервна батерия.
2
Светодиод за зареждане на резервна батерия
3
USB-C порт
USB-C портът е сервизен конектор само за фърмуерни надстройки и не е предназначен за зареждане чрез захранване.
4
Светодиод за захранването
5
Гнездо за зареждане на устройство с подложка