Стойка с 5 гнезда само за зареждане
Стойка с 5 гнезда само за зареждане
View content for :
User:
Product:

Стойка с 5 гнезда само за зареждане

Този раздел описва как да използвате зарядното устройство за батерии с 5 гнезда за зареждане на до пет батерии на устройства.
Уверете се, че спазвате указанията за безопасност на батерията, описани в справочното ръководство на продукта.
Стойката с 5 гнезда само за зареждане:
  • Осигурява 5 V DC захранване за работа с устройството.
  • Зарежда едновременно до пет устройства.
Стойка с 5 гнезда само за зареждане
1
Гнездо за зареждане на устройство с подложка
2
Светодиод за захранването