Ethernet стойка с 5 гнезда
Ethernet стойка с 5 гнезда
View content for :
User:

Ethernet стойка с 5 гнезда

Уверете се, че спазвате указанията за безопасност на батерията, описани в справочното ръководство на продукта.
Ethernet стойката с 5 гнезда:
  • Осигурява 5 V DC захранване за работа с устройството.
  • Свързва устройството (до пет) с Ethernet мрежа.
  • Зарежда едновременно до пет устройства.
Ethernet стойка с 5 гнезда
1
Гнездо за зареждане на устройство с подложка
2
1000 LED
3
100/100 LED