USB стойка с 1 гнездо
USB стойка с 1 гнездо
View content for :
User:
Product:

USB стойка с 1 гнездо

Тази стойка осигурява захранване и USB комуникации.
Уверете се, че спазвате указанията за безопасност на батерията, описани в справочното ръководство на продукта.
USB стойката с 1 гнездо:
  • Осигурява 5 V DC захранване за работа с устройството.
  • Зарежда батерията на устройството.
  • Осигурява USB комуникация с хост компютър.
  • С опционален Ethernet модул и скоба предоставя USB комуникации с хост компютър и/или Ethernet комуникации с мрежа.
USB стойка с 1 гнездо
1
Гнездо за зареждане на устройство с подложка.
2
Светодиод за захранването