Сканиране с вътрешен визуализатор
Сканиране с вътрешен визуализатор

Сканиране с вътрешен визуализатор

За да разчетете баркод, е необходимо приложение, поддържащо сканиране. Устройството съдържа приложението DataWedge, което ви позволява да активирате визуализатора, да декодирате данните от баркода и да показвате съдържанието на баркода.
SE55 показва тип насочване със зелено тире-точка-тире. Визуализаторът SE4710 показва тип насочване с червена точка.
 1. Уверете се, че дадено приложение е отворено на устройството и на фокус е текстово поле (текстов курсор в текстовото поле).
 2. Насочете изходящия прозорец за скенер на устройството към баркод.
  сканиране
 3. Натиснете и задръжте бутона за сканиране.
  Устройството проектира модела на насочване.
 4. Когато устройството е в режим на избор, устройството не декодира баркода, докато центърът на точката не докосне баркода.
 5. Уверете се, че баркодът е в зоната, образувана от модела на насочване. Точката за насочване се използва за повишена видимост при условия на ярко осветление.
  SE4710
  SE55
  Режим на избор на SE4710
  Режим на избор на SE55
  Светодиодът за снемане на данни светва в зелено и по подразбиране се чува звуков сигнал, указващ, че баркодът е бил декодиран успешно.
 6. Отпуснете бутона за сканиране.
  Декодирането с визуализатор обикновено се случва мигновено. Устройството повтаря стъпките, необходими за правене на цифрова снимка (изображение) на сложен баркод или такъв с лошо качество, докато бутонът за сканиране остава натиснат.
Устройството показва данните от баркода в текстовото поле.