Ergonomické aspekty
Ergonomické aspekty

Ergonomické aspekty

Při používání zařízení se vyhýbejte extrémním úhlům držení zápěstí, jako jsou například tyto.
Obrázek ergonomických aspektů držení zápěstí.