Nabíjení hlavní baterie
Nabíjení hlavní baterie

Nabíjení hlavní baterie

Před prvním použitím zařízení nabijte hlavní baterii, dokud nezhasne zelená dioda LED pro nabíjení/upozornění. K nabíjení zařízení použijte kabel nebo kolébku s vhodným zdrojem napájení.
K dispozici jsou tři baterie:
  • Standardní 3 800mAh lithium-iontová baterie PowerPrecision – číslo dílu: BTRY-TC2L-2XMAXX-01
  • Standardní 3 800mAh lithium-iontová baterie PowerPrecision s majákem BLE – číslo dílu: BTRY-TC2L-2XMAXB-01
  • 5 200mAh lithium-iontová baterie s prodlouženou výdrží PowerPrecision – číslo dílu BTRY-TC2L-3XMAXX-01
Kontrolka LED nabíjení/upozornění na zařízení indikuje stav nabíjení baterie v zařízení. Standardní baterie se nabije ze zcela vybité na 80 % za méně než 1 hodinu a 20 minut. Baterie s prodlouženou výdrží se nabije ze zcela vybité na 80 % za méně než 1 hodinu a 50 minut.
Nabíjejte baterie při pokojové teplotě, když je zařízení v režimu spánku.
Kontrolky LED nabíjení/upozornění
Stav
Význam
Vypnuto
Zařízení se nenabíjí. Zařízení není správně vloženo do kolébky nebo není připojeno ke zdroji napájení. Nabíječka/kolébka není napájena.
Pomalu blikající žlutá (1 bliknutí každé 4 sekundy)
Zařízení se nabíjí.
Pomalu blikající červená (1 bliknutí každé 4 sekundy)
Zařízení se nabíjí, ale baterie je na konci životnosti.
Svítí zeleně
Nabíjení je dokončeno.
Svítí červeně
Nabíjení je dokončeno, ale baterie je na konci životnosti.
Rychle blikající červená (2 bliknutí za sekundu)
Chyba nabíjení, například:
  • Teplota je příliš nízká nebo příliš vysoká.
  • Nabíjení probíhalo příliš dlouho bez dokončení (obvykle osm hodin).
Rychle blikající červená (2 bliknutí za sekundu)
Chyba nabíjení, ale baterie je na konci životnosti, například:
  • Teplota je příliš nízká nebo příliš vysoká.
  • Nabíjení probíhalo příliš dlouho bez dokončení (obvykle osm hodin).