Nabíjení náhradní baterie
Nabíjení náhradní baterie

Nabíjení náhradní baterie

Kontrolky LED nabíjení náhradní baterie na nabíječce baterií se 4 sloty indikují stav nabíjení náhradních baterií.
Standardní baterie a baterie s prodlouženou výdrží se nabijí ze zcela vybité na 90 % za méně než 4 hodiny.
Kontrolka LED
Význam
Svítí žlutě
Náhradní baterie se nabíjí.
Svítí zeleně
Nabíjení náhradní baterie je dokončeno.
Svítí červeně
Náhradní baterie se nabíjí a baterie je na konci své životnosti. Nabíjení je dokončeno a baterie je na konci životnosti.
Rychle blikající červená (2 bliknutí za sekundu)
Chyba při nabíjení; zkontrolujte umístění náhradní baterie. Baterie je na konci své životnosti.
Vypnuto
Ve slotu není náhradní baterie. Náhradní baterie není správně vložena do slotu. Kolébka není napájena.