Instalace karty SIM
Instalace karty SIM

Instalace karty SIM

 1. Používejte pouze kartu nano SIM.
  Dodržujte příslušná opatření týkající se elektrostatického výboje (ESD), aby nedošlo k poškození karty SIM. Mezi řádná opatření týkající se elektrostatického výboje patří mimo jiné práce na podložce ESD a zajištění správného uzemnění uživatele.
 2. Vytáhněte držák karty ze zařízení.
  Vytáhněte držák karty SIM
 3. Překlopte držák karty.
 4. Vložte konec karty SIM tak, aby kontakty směřovaly nahoru do držáku karty.
  Vložte kartu SIM do držáku.
 5. Otočte kartu SIM dolů.
 6. Zatlačte kartu SIM dolů do držáku karty a ujistěte se, že je správně usazena.
 7. Překlopte držák karty a znovu jej nainstalujte.
  Znovu vložte držák karty SIM.