Vložení baterie
Vložení baterie

Vložení baterie

Uživatelské úpravy zařízení (zejména v prostoru pro baterii), jako jsou štítky, inventární značky, rytiny a nálepky, můžou ohrozit zamýšlený výkon zařízení nebo příslušenství. Mohou být ovlivněny úrovně výkonu, jako je například těsnění (stupeň krytí (IP)), výkon v případě nárazu (upuštění a pád), funkčnost a odolnost vůči teplotě. Do prostoru pro baterii NEVKLÁDEJTE žádné štítky, inventární značky, rytiny, nálepky.
  1. Vložte a baterii spodní částí napřed do přihrádky na baterii v zadní části zařízení.
    Vložení baterie
  2. Zatlačte baterii dolů do přihrádky, dokud nezapadnou západky pro uvolnění baterie.