Servisní informace
Servisní informace

Servisní informace

Servisní služby využívající díly s kvalifikací Zebra jsou k dispozici po dobu nejméně tří let po ukončení výroby a lze si je vyžádat na adrese zebra.com/support.