Поставяне на батерията
Поставяне на батерията

Поставяне на батерията

В този раздел се описва как се поставя батерия в устройство.
Не поставяйте никакви етикети, маркери за активи, гравирани елементи, стикери или други обекти в отделението на батерията. Това може да компрометира предвидената работа на устройството или аксесоарите. Може да бъдат засегнати нива на ефективност, като уплътняване [защита от проникване (IP)], ефективност при удар (изпускане и преобръщане), функционалност или температурна устойчивост.
  1. Поставете батерията, първо долната част, в отделението за батерията в задната част на устройството.
  2. Натиснете батерията надолу, докато не щракне на място.
    Поставяне на акумулаторната батерия в устройството с долната част напред.