Използване на акумулаторната литиевойонна батерия с BLE сигнализатор
Използване на акумулаторната литиевойонна батерия с BLE сигнализатор

Използване на акумулаторната литиевойонна батерия с BLE сигнализатор

Това устройство използва акумулаторна литиевойонна батерия за улесняване на Bluetooth Low Energy (BLE) сигнализатора. Когато функцията е активирана, батерията предава BLE сигнал в продължение на до седем дни, докато устройството е изключено поради изтощаване на батерията.
Устройството предава Bluetooth сигнализатор само когато е изключено или е в самолетен режим.
За допълнителна информация относно конфигурирането на настройките на вторична BLE вижте techdocs.zebra.com/emdk-for-android/13-0/mx/beaconmgr/.