Зареждане на устройството
Зареждане на устройството

Зареждане на устройството

За да постигнете оптимални резултати при зареждане, използвайте само аксесоари за зареждане и батерии Zebra. Зареждайте батериите при стайна температура, когато устройството е в спящ режим.
Стандартна батерия се зарежда от напълно изтощена до 90% за приблизително 2 часа и от напълно изтощена до 100% за приблизително 3 часа. В много случаи заряд от 90% осигурява достатъчно заряд за ежедневна употреба. В зависимост от профила на използване пълно зареждане до 100% може да продължи около 14 часа.
Устройството или аксесоарът винаги извършва зареждане на батерията по безопасен и интелигентен начин и показва кога зареждането е дезактивирано поради необичайни температури чрез своя светодиод, а на дисплея на устройството се появява известие.
Температура
Поведение при зареждане на батерията
От 20° до 45°C (от 68 до 113°F)
Оптимален диапазон на зареждане.
От 0° до 20°C (от 32° до 68°F)/от 45° до 50°C (113° до 122°F)
Зареждането се забавя, за да се оптимизират изискванията на JEITA към клетката.
Под 0°C (32°F)/над 50°C (122°F)
Зареждането спира.
Над 55°C (131°F)
Устройството се изключва.
За да заредите основната батерия:
  1. Свържете аксесоара за зареждане към подходящ източник на захранване.
  2. Поставете устройството в стойка или го свържете към захранващ кабел (минимум 9 волта/2 ампера).
    Устройството се включва и започва да се зарежда. Светодиодът за зареждане/уведомление премигва с кехлибарен цвят по време на зареждане, след което става постоянно зелен, когато устройството е напълно заредено.