Индикатори за зареждане
Индикатори за зареждане

Индикатори за зареждане

Светодиодът за зареждане/уведомление показва състоянието на зареждане.
Индикатори за зареждане на светодиода за зареждане/уведомление
Състояние
Цвят на светодиода
Индикации
Изкл.
Устройството не се зарежда.
  • Устройството не е поставено правилно в стойката или няма връзка към източник на захранване.
  • Зарядното устройство/стойката не се захранва.
Бавно мига в кехлибарено
(1 премигване на всеки 4 секунди)
Устройството се зарежда.
Бавно мига в червено
(1 премигване на всеки 4 секунди)
Устройството се зарежда, но батерията е в края на полезния си живот.
Постоянно зелено
Зареждането е завършено.
Постоянно червено
Зареждането е завършено, но батерията е в края на полезния си живот.
Бързо мига в кехлибарено
(2 премигвания/секунда)
Грешка при зареждане. Например:
  • Температурата е твърде ниска или твърде висока.
  • Зареждането продължава твърде дълго без завършване (обикновено 12 часа).
Бързо мига в червено
(2 премигвания/секунда)
Грешка при зареждане и батерията е в края на полезния си живот. Например:
  • Температурата е твърде ниска или твърде висока.
  • Зареждането продължава твърде дълго без завършване (обикновено 12 часа).