Зареждане на резервната батерия
Зареждане на резервната батерия

Зареждане на резервната батерия

Този раздел съдържа информация за зареждането на резервна батерия. За да постигнете оптимални резултати при зареждане, използвайте само аксесоари за зареждане и батерии Zebra.
  1. Поставете резервна батерия в гнездото за резервна батерия.
  2. Уверете се, че батерията е правилно поставена.
    Светодиод (1) за зареждане на резервната батерия мига, показвайки процеса на зареждане.
Батерията се зарежда от напълно изтощена до 90% за приблизително 2,5 часа и от напълно изтощена до 100% за приблизително 3,5 часа. В много случаи зарядът от 90% осигурява достатъчно заряд за ежедневна употреба. В зависимост от профила на използване пълно зареждане до 100% може да продължи около 14 часа.