Стойка с 1 гнездо само за зареждане
Стойка с 1 гнездо само за зареждане
View content for :
User:

Стойка с 1 гнездо само за зареждане

Тази USB стойка осигурява захранване и хост комуникации.
Уверете се, че спазвате указанията за безопасност на батерията, описани в справочното ръководство на продукта.
Изображение на поставяне на устройството в USB стойка с 1 гнездо с изход за захранване.
1
Кабел за променливотоково захранване
2
Захранване
3
Кабел за постояннотоково захранване
4
Гнездо за зареждане на устройство
5
Светодиод за захранването
6
Гнездо за зареждане на резервна батерия