Стойка с 5 гнезда само за зареждане
Стойка с 5 гнезда само за зареждане
View content for :
User:

Стойка с 5 гнезда само за зареждане

Уверете се, че спазвате указанията за безопасност на батерията, описани в справочното ръководство на продукта.
Стойката с 5 гнезда само за зареждане:
  • Осигурява 5,0 VDC захранване за работа с устройството.
  • Зарежда едновременно до пет устройства или до четири устройства и четири батерии с помощта на адаптера за зареждане на батерии с 4 гнезда.
  • Съдържа основа на стойка и държачи, които могат да се конфигурират за различни изисквания за зареждане.
Изображение на стойка с 5 гнезда само за зареждане.
1
Кабел за променливотоково захранване
2
Захранване
3
Кабел за постояннотоково захранване
4
Гнездо за зареждане на устройство с подложка
5
Светодиод за захранването