Кабел за зареждане/USB-C кабел
Кабел за зареждане/USB-C кабел

Кабел за зареждане/USB-C кабел

USB кабелът се захваща на дъното на устройството и се сваля лесно, когато не се използва.
Когато е закрепен към устройството, той осигурява зареждане и позволява на устройството да прехвърля данни към хост компютър.
USB зареждане с кабел, свързан към устройството, и захранващ адаптер към контакт.