Ethernet стойка с 5 гнезда
Ethernet стойка с 5 гнезда
View content for :
User:

Ethernet стойка с 5 гнезда

Уверете се, че спазвате указанията за безопасност на батерията, описани в справочното ръководство на продукта.
Ethernet стойката с 5 гнезда:
  • Осигурява 5,0 VDC захранване за работа с устройството.
  • Свързва пет устройства с Ethernet мрежа.
  • Зарежда едновременно до пет устройства или до четири устройства и четири батерии с помощта на адаптера за зареждане на батерии с 4 гнезда.
Изображения на разположение на Ethernet стойка с 5 гнезда.
1
Кабел за променливотоково захранване
2
Захранване
3
Кабел за постояннотоково захранване
4
Гнездо за зареждане на устройство
5
Светодиод на 1000Base-T
6
Светодиод на 10/100Base-T