Ethernet USB стойка за зареждане с 1 гнездо
Ethernet USB стойка за зареждане с 1 гнездо
View content for :
User:

Ethernet USB стойка за зареждане с 1 гнездо

Тази Ethernet стойка осигурява захранване и хост комуникации.
Уверете се, че спазвате указанията за безопасност на батерията, описани в справочното ръководство на продукта.
Изображение на поставяне на устройството в USB Ethernet стойка с 1 гнездо с изход за захранване.
1
Кабел за променливотоково захранване
2
Захранване
3
Кабел за постояннотоково захранване
4
Гнездо за зареждане на устройство
5
Светодиод за захранването
6
Гнездо за зареждане на резервна батерия
7
Вход за кабел за постояннотоково захранване
8
Ethernet порт (при комплект за модул с USB към Ethernet)
9
Комплект за модул с USB към Ethernet
10
USB порт (при комплект за модул с USB към Ethernet)
Комплект за модул с USB към Ethernet (KT-TC51-ETH1-01) се свързва чрез USB зарядно устройство с едно гнездо.