Сканиране с вътрешен визуализатор
Сканиране с вътрешен визуализатор

Сканиране с вътрешен визуализатор

Използвайте вътрешния визуализатор за снемане на данни от баркод.
За да разчетете баркод или QR код, е необходимо приложение, поддържащо сканиране. Устройството съдържа приложението DataWedge Demonstration (DWDemo), което позволява да активирате визуализатора, да декодирате данните от баркода/QR кода и да показвате съдържанието на баркода.
SE55 показва тип насочване със зелено тире-точка-тире. SE4720 показва тип насочване с червена точка.
 1. Уверете се, че е отворено приложение на устройството и на фокус е текстово поле (текстов курсор в текстовото поле).
 2. Насочете изходния прозорец в горната част на устройството с баркод или QR код.
  Изображение на сканиране на баркод.
 3. Натиснете и задръжте бутона за сканиране.
  Устройството прожектира модела на насочване.
 4. Уверете се, че баркодът или QR кодът е в зоната, образувана от модела на насочване.
  Модели на насочване
  SE55
  SE4720
  Изображение на модел на насочване на SE55.
  Модел на насочване SE4720.
  Модели на насочване в режим на списък за избор с няколко баркода
  SE55
  SE4720
  Изображение на сканиране със SE55 със зелено тире-точка.
  Изображение на сканиране със SE4720 с червена точка.
  Когато устройството е в режим на избор, то не декодира баркода/QR кода, докато центърът на кръстчето не докосне баркода/QR кода.
  Светодиодът за снемане на данни светва в зелено и устройството издава звуков сигнал, указващ, че баркодът или QR кодът е бил декодиран успешно.
 5. Отпуснете бутона за сканиране.
  Устройството показва данните от баркода или QR кода в текстовото поле.