Съображения за ергономичност
Съображения за ергономичност

Съображения за ергономичност

Избягвайте екстремни ъгли на китките, когато използвате устройството.
Изображение на съображения за ергономичност за китката.