Функции на стойката за китка
Функции на стойката за китка

Функции на стойката за китка

Стойката за китка има сензорен панел, четири бутона, лента за китката и други функции.

Изглед отпред

Изглед отпред на стойката за китка
1
Камера
Прави снимки и видеоклипове (налично само при конфигурации с камера).
2
Дисплей
Показва цялата информация, необходима за работа с устройството.
3
Микрофон
Използвайте за гласови комуникации или аудиозаписи.
4
Светодиод за зареждане
Показва състоянието на заряда на батерията по време на зареждане.
5
Датчик за околната светлина
(под дисплея)
Определя околната светлина за контролиране на интензитета на подсветката на дисплея.
6
NFC антена
(под дисплея)
Осигурява комуникация с други устройства, поддържащи NFC.
7
Високоговорител
Използвайте за гласова комуникация или възпроизвеждане на аудио.
8
Ляв бутон 2
Програмируем от потребителя; по подразбиране е бутон
Назад
.
9
Светодиод за уведомяване
Показва, че е получено известие на приложение.
10
Ляв бутон 1
Програмируем от потребителя
11
Модул на стойка за китката
Състои се от държач за устройство и лента за китката; предпазва и задържа главното устройство в корпуса.
12
Светкавица на камерата
Осигурява осветление за камерата (налично само при конфигурации с камера).
13
Лента за китката
Използва се за надеждно закрепване на устройството на китката; доставя се предварително монтирана на всяка стойка за китка; предлага се в малък и голям размер.

Изглед отзад

Изглед отзад на стойката за китка
1
Светодиод за сканиране/персонализиран светодиод
Показва състоянието на записване на данни и на контролирани от потребителя приложения.
2
Десен бутон 1
Програмируем от потребителя; по подразбиране стартира записването на данни.
3
Десен бутон 2
Програмируем от потребителя; бутонът по подразбиране е
Начало
; натиска се за включване на устройството.
4
Палец за освобождаване на модула на стойката за китка
Натиснете надолу, за да освободите главното устройство в корпуса от модула на стойката за китка.
5
Батерия
800 mAh батерия със стандартен капацитет предоставя мощност за управление на WS50; 2400 mAh се използва за WR50.
6
Интерфейсен конектор
Осигурява USB хост и комуникация с клиент, както и зареждане на устройството чрез кабели и аксесоари.