Настройване на устройството
Настройване на устройството

Настройване на устройството

За да започнете да използвате устройството за първи път:
  1. Поставете батерията.
  2. Поставете модула за носене.
    • Модул на активатора за пръсти
    • Стойка за китка
  3. Заредете устройството, като използвате някой от аксесоарите за зареждане.
  4. Включете захранването на устройството.