Поставяне на батерията
Поставяне на батерията

Поставяне на батерията

Монтирайте 1300 mAh батерия към конвергирания скенер WS50. Монтирайте 800 mAh батерия към стойката за китка WS50. Монтирайте 2400 mAh батерия към стойката за китка WS50 RFID.
  1. Подравнете батерията така, че долната й част да попадне в заключващите прорези (1).
    Заключващи прорези на батерията
  2. Натиснете батерията надолу в отделението за батерия, докато фиксаторите за освобождаване на батерията не щракнат на мястото си.
    Монтиране на батерията