Монтиране на модула на активатора и корпуса за конвергирания скенер
Монтиране на модула на активатора и корпуса за конвергирания скенер

Монтиране на модула на активатора и корпуса за конвергирания скенер

Монтирайте главното устройство към модула на активатора и корпуса, за да използвате активатор, който се задейства с палец.
  1. Уверете се, че сензорният панел на главното устройство е обърнат нагоре.
  2. Плъзнете главното устройство (2) в модула на активатора и корпуса (1), докато палецът за освобождаване на корпуса не щракне на място.
    Монтирайте батерията към главното устройство, преди да плъзнете главното устройство в корпуса.
    Плъзгане на главното устройство в модула на активатора и корпуса