Промяна на положението на активатора за конвергирания скенер
Промяна на положението на активатора за конвергирания скенер

Промяна на положението на активатора за конвергирания скенер

Модулът на активатора може да се смени, за да се използва на лявата или дясната ръка.
Определете дали конвергираният скенер WS50 ще се използва на дясната или на лявата ръка, така че активаторът за сканиране да е разположен до палеца.
Описаните процедури са приложими както за десничари, така и за левичари. Илюстрациите в този раздел показват стъпките за промяна на позицията на активатора за използване от дясна на лява ръка като пример.
 1. В долната част на устройството повдигнете подложката за комфорт на пръстите от предната част на устройството и след това я повдигнете отзад.
  Повдигане на подложката за комфорт
 2. Следвайте инструкциите на гърба на устройството, за да разкачите модула на активатора.
  1. Отключете модула на активатора, като избутате палеца за освобождаване до положение за отключване (4).
  2. Плъзнете модула на активатора, следвайки посоката за отключване (1), докато черният триъгълник (2) се изравни с гравирания триъгълник (3).
   Етикет на ръкохватка на активатор
  3. Повдигнете модула на активатора.
   Повдигане на модула на активатора
 3. Завъртете модула на активатора така, че активаторът за сканиране да е позициониран до палеца.
 4. Когато поставяте отново модула на активатора на гърба на главното устройство в корпуса, уверете се, че черният триъгълник (2) е подравнен с гравирания триъгълник (3).
  Монтиране на модула на активатора
 5. Плъзнете модула на активатора, като следвате посоката на заключване (4).
 6. Заключете модула на активатора, като избутате палеца в положение за заключване (1), ако е необходимо.
 7. Поставете отново подложката за комфорт на пръстите в долната част на устройството.