Сглобяване на стойката за ръката с външна антена
Сглобяване на стойката за ръката с външна антена

Сглобяване на стойката за ръката с външна антена

 1. Поставете кабела в джобчето, след което го издърпайте през отвора.
 2. Ориентирайте антената така, че да съвпада с изображението върху джобчето, след което поставете антената в джобчето.
 3. Поставете кабела в гнездото, което е най-близко до антената.
 4. Прекарайте кабела през лентата за китка, като го придвижите по шева, и след това издърпайте кабела през най-отдалечения отвор, както е показано на фигурата. С едната ръка подавайте кабела, а с другата го насочвайте.
 5. Вкарайте края на лентата за китка в тесния отвор.
 6. Издърпайте назад лентата, която се намира на обвивката за ръка.
 7. Прикрепете лентата за китката към обвивката за ръка, като ги притиснете една към друга с помощта на текстилната закопчалка.
 8. Вмъкнете кабела на активатора и бутона през отвора на активатора на обвивката за ръка.
 9. Вмъкнете лентата през прорезите на лентата на стойката за ръка и след това я затегнете с текстилната закопчалка.
 10. Свържете кабела към стойката за ръка.
 11. Поставете обвивката за ръка, като прокарате ръката си през лентата за китката и обвивката за ръка, с палеца през по-малкия отвор, а останалите пръсти – през по-големия отвор.
 12. Плъзнете лентата през закопчалката и фиксирайте края на лентата с текстилната закопчалка. Регулирайте лентата за ръка до удобна позиция, за да прилегне добре, като затегнете или разхлабите лентата.
 13. Нагласете лентата за китка в удобно положение, като я затегнете или разхлабите, и след това фиксирайте края на лентата с помощта на текстилната закопчалка.
 14. Прикрепете главното устройство към стойката за ръка.
Крайната сглобка изглежда по следния начин.